Witamy w naszej pracowni!


Zakres działalności:

 • projekty architektoniczne:

  - obiektów użyteczności publicznej (administracyjnych, oświatowych, handlowych, gastronomicznych, sportowych, usługowych, biurowych, kultu religijnego, służby zdrowia, banków),
  - obiektów zamieszkania zbiorowego (hoteli, domów wypoczynkowych, internatów),
  - obiektów przemysłowych, ochrony środowiska,
  - budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • projekty wielobranżowe, projekty modernizacji, rewaloryzacji obiektów zabytkowych,

 • rzeczoznawstwo budowlane, nadzory autorskie,

 • ekspertyzy architektoniczne, budowlane oraz dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazu,

 • projektowanie terenów zieleni - parków, ogrodów,

 • projekty parków zabytkowych (np. dworskich, pałacowych, miejskich, uzdrowiskowych),

 • projekty małej architektury, terenów sportowych,

 • projekty wnętrz.

Wspomaganie komputerowe: Auto-CAD, ArchiTECH

Zarząd firmy:

 • Edward Ćwiertak - właściciel,

 • Joanna Ćwiertak - pełnomocnik.

Liczba zatrudnionych: 4 osoby, 18 osób współpracujących.

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP,
 • Izba architektoniczna,
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Ostatnie realizacje:

Prezentujemy tutaj przykłady naszych realizacji obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i gospodarczych.